ПУ "Јелица Обрадовић"

Запослени

Јована ИЛИЋ, директор Установе

Јована Илић, рођена Павловић 28.09.1982. у Београду. Основну школу „Момчило Живојиновић“, Гимназију друштвено – језички смер, завршила у Младеновцу. Завршила Вишу школу за образовање васпитача 2005. године у Београду. 2013. године, дипломирала на Учитељском факултету у Београду. Удата, мајка двоје деце.

 

Татјана САВИЋ, помоћник директора за васпитно образовни рад

Јована ДАМЊАНОВИЋ, секретар установе

Данијела МАРКОВИЋ, шеф рачуноводства

Ивана ЈАНКОВИЋ, стручни сарадник – логопед

Светлана БОРИСАВЉЕВИЋ – стручни сарадник – педагог

Александра ВЕСЕЛИНОВИЋ – стручни сарадник – педагог

Јелица ГИГОВ – сарадник на превентивно – здравственој заштити

Слађана ЖИВИЋ – дијететичар, нутрициониста

Верица ВОЈИНОВИЋ – руководилац објекта „Дуга“ и “Шеширић”

Драгана ПЕТРОВИЋ – руководилац објекта „Сунце“

Ирена ПЕТРОВИЋ – руководилац објекта „Звездица“

Јулијана ЈАНКОВИЋ – руководилац објекта „Брезе“

Мирјана ЖИВКОВИЋ – руководилац објекта “Плави Чуперак”