ПУ "Јелица Обрадовић"

Запослени

Јована ИЛИЋ, директор Установе

Јована Илић, рођена Павловић 28.09.1982. у Београду. Основну школу „Момчило Живојиновић“, Гимназију друштвено – језички смер, завршила у Младеновцу. Завршила Вишу школу за образовање васпитача 2005. године у Београду. 2013. године, дипломирала на Учитељском факултету у Београду. Удата, мајка двоје деце.

 

Драгана ВЕСИЋ, секретар Установе

Драгана Весић, живи у Младеновцу са породицом. Завршила Правни факултет у Београду. Радила у Центру за социјални рад у Младеновцу од 1990. године. Као секретар Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу ради од 1992. године.

 

Ивана ЈАНКОВИЋ, стручни сарадник – логопед

Ивана Јанковић, рођена Зубић, 26.12.1981. године у Београду. Основну школу и Гимназију завршила у Младеновцу. Дипломирала на Факултету за Специјалну едукацију и рехабилитацију – логопедски смер у Београду 2010. године. Прво радно место, 2010. године, стручни сарадник – логопед у Предшколској установи „Јелица Обрадовић“, где ради и данас. Члан Удружења стручних сарадника и сарадника Предшколских установа Србије.

 

Андреја ЛАЗАРЕВИЋ, стручни сарадник – педагог на одређено време

Андреја Лазаревић, рођен 01.11.1985. године у Београду. Основну и Техничку школу завршио у Младеновцу. Дипломирао на Филозофском факултету – смер педагогија у Београду 2013. године. Прво радно место, 2016. године, стручни сарадник – педагог у Предшколској установи “Јелица Обрадовић”. Члан Удружења стручних сарадника и сарадника Предшколских установа.

 

Слађана ЖИВИЋ, дијететичар – нутрициониста

Слађана Живић, рођена 07.06.1973. године у Београду. Основну и средњу школу – Гимназију , завршила у Младеновцу. Завршила Вишу медицинску школу, смер Виши дијететичар – нутрициониста у Београду 1995. године. Прво радно место, 2000. ,сарадник за исхрану у Предшколској установи „Јелица Обрадовић“ где ради и данас. На Високој здравственој школи струковних студија у Београду, 2013. године завршила специјализацију из области јаног здравља – исхрана деце. Члан Савеза здравствених радника Србије, Коморе здравствених радника Србије, Удружења нутрициониста предшколских установа Београд и Комисије за праћење, контролу и унапређивање исхране деце предшколских установа Београд.

 

Мирјана МАРТИНОВИЋ – медицинска сестра/сарадник на превентивно – здравственој заштити

Татјана САВИЋ – главни васпитач вртића „Дуга“

Драгана ПЕТРОВИЋ – главни васпитач вртића „Сунце“

Ирена ПЕТРОВИЋ – главни васпитач вртића „Звездица“

Иванка ИГЊАТОВИЋ – главни васпитач вртића „Брезе“

Мирјана ЖИВКОВИЋ – главни васпитач вртића „Плави чуперак“