ПУ "Јелица Обрадовић"

ДУГА

Вртић „Дуга“

Адреса: Вука Караџића 77

Телефон: 011/8230-159

Радно време: 06:00-18:00

Вртић „Дуга” је изграђен 1973. године и у њему бораве деца смештена у 14 вртићких, 4,5 јаслених група (целодневни боравак) и две четворочасовне предшколске групе.

Овај вртић је опремљен потребним намештајем и опремом за боравак деце и реализацију програма васпитно-образовног рада.

Двориште вртића је опремљено справама за игру и рекреацију деце.

У делу дворишта намењеном деци јасленог узраста, на гумираној подлози и вештачкој трави, деца користе: тунел кућицу, печурку за одмор, кућицу пењалицу, пањиће равнотеже и возић. У делу за децу вртићког узраста налазе се: кућица скривалица, кућица пењалица, кућица слова и друге вишефункционалне справе.