ПУ "Јелица Обрадовић"

СУНЦЕ

Вртић „Сунце“

Адреса:Спасоја Павловића бб

Телефон:011/8231-293

Радно време:06:00-18:00

Вртић „Сунце“ је изграђен 1980. године и у њему бораве деца у 2,5 јаслене групе, 7  вртићких и једној припремној предшколској групи на 4 сата.

Овај вртић је опремљен потребним намештајем и опремом за боравак деце и реализацију програма васпитно-образовног рада.

Двориште вртића је опремљено справама за игру и рекреацију деце.