ПУ "Јелица Обрадовић"

50 година постојања

Предшколска установа у Младеновцу је основана 01. јануара 1966. године као организација од посебног значаја под називом “Установа за дневни боравак деце Младеновац”. Њој је претходио рад забавишта за предшколску децу при Основној школи “Момчило Живојиновић”. Рад са децом од 3 до 7 година у првој предшколској установи организован је најпре у монтажном објекту капацитета 60 деце. Данас се у саставу Предшколске установе “Јелица Обрадовић” налазе 5 вртића и 17 припремних предшколских група у 16 сеоских месних заједница.