ПУ "Јелица Обрадовић"

О нама

 
ИСТОРИЈАТ

Предшколска установа у Младеновцу основана је 1. 1. 1966. године. Тада је, према подацима којима располажемо, рад са децом узраста од 3 до 7 година организован у монтажним објектима капацитета 60 деце.
Установа је своју делатност обављала самостално, од оснивања, до 1969. године, када је припојена Центру за социјални рад.

У саставу Центра налазила се до 1978. године, а затим је поново издвојена у самосталну установу.
Од 1978. године па све до данас, Предшколска установа „Јелица Обрадовић” своју делатност обавља самостално.

Данас се у саставу Установе налази пет објеката и 16 припремних четворочасовних предшколских група, тзв. „мале школе“, у којима борави више од 1300 деце.


О УСТАНОВИ

Седиште Предшколске установа „Јелица Обрадовић“ налази се  у Младеновцу, у улици Вука Караџића 77.

У саставу Установе налазе се пет вртића:

вртић „Дуга” у Младеновцу, отворен у априлу 1973. године, капацитет је 444 деце узраста од 1 до 6,5 година,
вртић „Брезе” у Младеновцу, отворен у марту 1977. године, капацитет је 160 деце узраста од 1 до 6,5 година,
вртић „Сунце” у Младеновцу, отворен у октобру 1980. године, капацитет је 236 деце узраста од 1 до 6,5 година,
вртић „Плави чуперак” у Ковачевцу, отворен је 01. 09. 2003. године са капацитетом од 74 деце; од септембра 2012. године, након реконструкције објекта, капацитет је проширен на 146 деце узраста од 1  до 6,5 година;
вртић „Звездица” у Младеновцу отворен је у децембру 2008. године; проширен у октобру 2009, а његов капацитет је 166 деце узраста од 1 до 6,5 година.

вртић „Шеширић”  при ОШ “Биса Симић” у Великој Крсни, отворен је 01.09.2019. године капацитета 88 деце узраста од 1 до 6,5 година.

Под управом Предшколске установе налази се и 11 припремних група предшколске деце, тзв. „мале школе“ у 11 сеоских месних заједница и њихов рад је организован у просторијама основних школа.
Рад припремних група организован  је у Јагњилу, Рабровцу, Великој Иванчи, Марковцу, Пружатовцу, Међулужју, Кораћици, Шепшину, Сенаји, Влашкој и Дубони.

Поред објеката за боравак деце, Предшколска установа „Јелица Обрадовић “ има и централну кухињу која је изграђена у складу са стандардима и нормативима и у којој се врши припрема хране и дистрибуција у осталих пет кухиња вртића.
Установа нема објекте за одмор и рекреацију деце, а већ годинама организује зимовање и летовање деце у сарадњи са Центром дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда.

Уважавајући потребе родитеља, радно време Установе је 12 часова дневно – од 6:00 до 18:00 часова. Припремни предшколски програм, у трајању од 4 сата дневно, у вртићима и основним школама у селима остварује се у различитим терминима: од 7:30 до 11:30 часова, од 8:00 до 12:00 часова, од 9:00 до13:00 часова, од 12:00 до 16:00 часова, од 12:30 до 16:30 часова или од 13:30 до 17:30 часова.
Стручни сарадници у Предшколској установи „Јелица Обрадовић“ (педагог и логопед) обављају послове којима се унапређује васпитно-образовни рад и пружају помоћ деци, родитељима и васпитачима.
Послове којима се унапређују нега, исхрана, превентивно-здравствена заштита у Установи обављају сарадници за превентивну здравствену заштиту и нутрициониста.