ПУ "Јелица Обрадовић"

ЗВЕЗДИЦА

Вртић „Звездица“

Адреса: Славка Манојловића 63

Телефон: 011/8240-105

Радно време: 06:00-18:00

Главни васпитач: Ирена ПЕТРОВИЋ

Вртић „Звездица” отворен је 2008. године. Вртић је у октобру 2009. године проширен и сада је његова површине преко 800м2.

Данас се програм васпитно-образовног рада у вртићу реализује у 6,5 васпитних група, и то у 2 јаслене групе, 3 вртићке групе и 1,5 припремној предшколској групи (целодневни боравак).

Двориште вртића је опремљено потребним мобилијаром за игру и рекреацију деце.